Title: Facilitating Digital Humanities Research in Central Europe through the Advanced Speech and Image Processing Technologies
Other Titles: Usnadňování výzkumu v oblasti digitálních humanitních věd ve střední Evropě prostřednictvím pokročilých technologií zpracování řeči a obrazu
Authors: Švec, Jan
Stanislav, Petr
Hrúz, Marek
Pražák, Aleš
Psutka, Josef
Ircing, Pavel
Citation: ŠVEC, J., STANISLAV, P., HRÚZ, M., PRAŽÁK, A., PSUTKA, J., IRCING, P. Facilitating Digital Humanities Research in Central Europe through the Advanced Speech and Image Processing Technologies. In: Proceedings of the 9th Conference of the Japanese Association for Digital Humanities. Osaka: Kansai university, 2019. s. 93-96. ISSN 2432-3187.
Issue Date: 2019
Publisher: Kansai university
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36722
ISSN: 2432-3187
Keywords: digitální humanitní vědy;rozpoznávání řeči;optické rozpoznávání znaků
Keywords in different language: digital humanities;speech recognition;optical character recognition
Abstract: V posledních desetiletích neustále roste množství multimodálních dat shromážděných a uložených pro budoucí použití. Tyto údaje zahrnují - mimo jiné - rozhovory orální historie, archivy televizního vysílání a mnoho naskenovaných ručně a strojově psaných dokumentů a fotografií. Výsledné archivy představují neocenitelné zdroje pro mnoho humanitních (historie, lingvistika) a společenských věd (politologie, komunikační studie). Příspěvek představuje softwarové nástroje používané k zajištění přístupu k těmto zdrojům.
In the recent decades, there is a constantly growing amount of multimodal data being collected and stored in order to be preserved for a future use. These data include – among other things – videotaped oral history interviews, archived footage of various TV broadcasts and a plethora of scanned hand-written and typed documents and photographs. The resulting archives present invaluable resources for many branches of the humanities (history, linguistics) and social sciences (political science, communication studies). The paper presents a software framework used to provide access to those resources.
Rights: © Kansai university
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svec_Facilitating_JADH2019.pdf3,48 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD