Title: Prostorová složitost grafových a matroidových problémů
Other Titles: Spatial complexity of graph problems
Authors: Hanzlík, Michal
Advisor: Kaiser, Tomáš
Referee: Král, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3682
Keywords: teorie výpočetní složitosti;prostorová složitost;logaritmický prostor;log-space;jednoznačný log-space;mřížkové grafy;min-unique grafy;problém souvislosti orientovaného grafu
Keywords in different language: computational complexity theory;space complexity;logarithmic space;log-space;unambiguous log-space;grid graphs;min-unique graphs;directed connectivity problem
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části připomeneme několik základních faktů z teorie výpočetní složitosti, zavedeme standardní výpočetní model zvaný Turingův stroj a pomocí něho definujeme několik složitostních tříd. V další části se budeme podrobněji zabývat problémy s logaritmickou prostorovou složitostí a obzvlášt třídami NL a UL. Panuje obecné přesvědčení o tom, že se tyto třídy sobě rovnají, ale problém zůstává otevřeným. Na konci této části připomeneme některé techniky, které se využívají při práci s třídami problémů řešitelných v logaritmickém prostoru. V poslední části dokážeme hlavní výsledek této práce: tvrzení, že problém souvislosti orientovaného grafu na podmnožině třídy mřížkových grafů patří do UL.
Abstract in different language: Diploma thesis is divided into three parts. In the first part we review some basic facts of the computational complexity theory, present a standard model of computation called Turing machine and use it to define some complexity classes. In the next part we take a closer look at the logarithmic space complexity classes and especially the classes NL and UL. It is believed that these classes are equal but the problem remains open. At the end of this part we recall some techniques for working with classes using logarithmic space. In the last part we prove the main result of this thesis: the directed connectivity problem on a restricted subclass of grid graphs belongs to UL.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanzlik-DP-2012.pdfPlný text práce567,4 kBAdobe PDFView/Open
PV-Hanzlik.pdfPosudek vedoucího práce106,56 kBAdobe PDFView/Open
PO-Hanzlik.pdfPosudek oponenta práce184,14 kBAdobe PDFView/Open
P-Hanzlik.pdfPrůběh obhajoby práce37,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.