Title: On-the-fly generalizace nad daty katastru nemovitostí
Other Titles: On-the-fly generalisation of cadastre data
Authors: Šuba, Radan
Advisor: Janečka, Karel
Referee: Bravenec, Vojtěch
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3691
Keywords: On-the-fly;generalizace;tGAP
Keywords in different language: On-the-fly;generalization;tGAP
Abstract: Práce se zabývá zjednodušováním map v reálném čase. Řeší volbu libovolného měřítka mapy, redundanci dat a strukturu pro ukládání výsledků generalizace. V úvodu popisuje problematiku zjednodušování map on-line, následně hledá možnou datovou strukturu pro generalizaci v reálném čase, tedy on-the-fly. Pracuje na topologickém strukturování dat na uzly, hrany, plochy a vytváří další mapová měřítka zjednodušováním měřítek základních. Těžištěm práce je implementace vybrané datové struktury s názvem tGAP (topological Generalized Area Partition) v databázovém systému Oracle.
Abstract in different language: The thesis is focused on map simplification in real time. It solves vario-scale, data redundancy and a structure for generalization data. The first, the thesis outlines the problem of on-line map simplification. The secondly, it is searching data structure for generalization in real time (on-the-fly). The structure works with topological data model, which is based on nodes, edges and faces. The structure also solves a creation of new maps scales by simplifying reference scale. The main content of thesis is implantation tGAP (topological Generalized Area Partition) structure in Oracle database.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SUBA_RADAN_DP.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
PV-Suba.pdfPosudek vedoucího práce207,33 kBAdobe PDFView/Open
PO-Suba.pdfPosudek oponenta práce276,18 kBAdobe PDFView/Open
P-Suba.pdfPrůběh obhajoby práce32,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.