Title: Problematika integrace romského etnika do společnosti, integrační programy
Other Titles: Integration of Romani ethnics into society, integration programs
Authors: Karlík, Radek
Advisor: Kadeřábková, Jaroslava
Referee: Petríková, Olga
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3700
Keywords: Cikáni;Romové;migrace;etnikum;etnická menšina;integrační programy;lidská práva
Keywords in different language: Gypsies;Roma;migration;ethnicity;ethnic minority;Roma ethnic group;integration programs;human rights
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku související s integrací romského etnika do společnosti. Je v ní obsažena historie Romů, jejich kultura, zvyky a jsou v ní demonstrativně zmíneny některé integrační programy.
Abstract in different language: This work focuses on issues related to integration of Roma into society. It is contained in the history of the Roma, their culture, customs, and in it pointedly mentioned some integration programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Radek Karlik.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Karlik-VP.pdfPosudek vedoucího práce708,19 kBAdobe PDFView/Open
Karlik-OP.pdfPosudek oponenta práce695,49 kBAdobe PDFView/Open
Karlik-PR.pdfPrůběh obhajoby práce255,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.