Title: Teoretické problémy reformy veřejné správy ve vztahu k jejímu vývoji v České republice
Other Titles: Theoretical issues of the reform of the territorial public administration in relation to its development in the Czech Republic
Authors: Lepič, Jaromír
Advisor: Matula, Miloš
Referee: Valeš, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3704
Keywords: reforma;územní veřejná správa;ústřední veřejná správa;modernizace;regulatorní reforma;analýza dopadů regulace;RIA;Česká republika
Keywords in different language: reform;municipal authorities;central government;modernization;regulatory reform;regulatory impact analysis;RIA;Czech republic
Abstract: Cílem diplomové práce s názvem ?Teoretické problémy reformy veřejné správy ve vztahu k jejímu vývoji v České republice? jsou v první části teoretické základy pojetí transformace a reformy veřejné správy, druhá část představuje koncepce regulatorní reformy. Ve třetí a čtvrté části shrnuji předpoklady a původní záměry reformy, dosavadním průběh jednotlivých kroků reformy, zhodnocení splnění cílů reformy a upozornění na současné problémy, které reforma přinesla, jak v oblasti územní reformy, tak v otázce reformy regulatorní.
Abstract in different language: The aim of the thesis ?Theoretical issues of the public administration reform in relation to its development in the Czech Republic? in the first part are the theoretical bases of the public administration transformation and reform, the second part presents conceptions of the regulatory reform. The third and fourth part summarize preconditions and original intentions of the reform, current process of the individual steps of the reform, assessment of accomplishment of the reform aims and cautions about the current problems the reform has brought concerning the territorial reform as well as the regulatory reform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce913,9 kBAdobe PDFView/Open
Lepic-VP.pdfPosudek vedoucího práce356,25 kBAdobe PDFView/Open
Lepic-OP.pdfPosudek oponenta práce322,18 kBAdobe PDFView/Open
Lepic-PR.pdfPrůběh obhajoby práce301,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.