Title: Vývoj ochranných opatření v zákoně č. 326/1999 Sb,. v platném znění, zákoně o cizincích s přihlédnutím k judikatuře správních soudů
Other Titles: The development of protective measures in the Act No. 326/1999 Coll., As amended, the law on foreigners with regard to the jurisprudence of administrative courts
Authors: Alblová, Jaroslava
Advisor: Matula, Miloš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3707
Keywords: ochranná opatření;zákon č. 326/1999 Sb o pobytu cizinců na území ČR;správní vyhoštění;zajištění;správní delikty;povinnosti cizince;veřejný pořádek;odkladný účinek;schengenský prostor;povinnosti ubytovatele
Keywords in different language: protective measures;Act No. 326/1999 Coll on residence of foreigners in CR;administrative removal;security;administrative offenses;duties of foreigners;public order;suspend;Schengen area;landlord obligations
Abstract: Práce je zaměřena na vývoj ochranných opatřeních zákona č. 326/1999 Sb. Přibližuje hlavní instituty které zákon obsahuje. Především se zaměřuje na judikaturu soudů dopadající na zákon č. 326/1999 Sb.
Abstract in different language: The work is focused on the development of protective measures in the Act No. 326/1999 Coll. It shows the major institutions that the law contains. In particular, the case focuses on hitting the courts by Act No. 326/1999 Coll.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA KOMPLETNI.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Posudek-VP.pdfPosudek vedoucího práce326,14 kBAdobe PDFView/Open
Posudek-OP.pdfPosudek oponenta práce565,87 kBAdobe PDFView/Open
Alblova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce281,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.