Title: Správa velkoměsta a občanská společnost
Other Titles: A public administration of cities and a civil society
Authors: Regula, Jan
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37245
Keywords: občanská společnost;občanská participace;občanský sektor;neziskový sektor;nevládní sektor;spolek;nadace;ústav;obecně prospěšná společnost;práva právnických osob;rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Keywords in different language: civic society;civic participation;public sector;public administration;ngos;cbos;political rights of legal entities
Abstract: Tato seminární práce se snaží o popis spolupráce mezi městem a občanskou společností se zvláštním zaměřením na nové typy organizací občanského sektoru -neziskové organizace nabízející veřejné služby a na tzv. nové advokační demokracie. Práce by se dala rozdělit do několika částí. První z nich se snaží vyrovnat s rozdílnými názory na občanský sektor a jeho vydefinování obecně. Následuje část, která se zabývá právním prostředím České republiky ve vztahu k fungování popisovaného občanského sektoru. Zbylé kapitoly jsou věnovány Politice vlády České republiky vůči nevládním neziskovým organizacím a vztahu města Plzně s lokálními neziskovými organizacemi, se zaměřením na ty působící v sektoru sociálních služeb.
Abstract in different language: The diploma thesis aims to describe the cooperation between municipalities and the civic society in the Czech Republic, with a focus on non-governmental organizations (NGOs) and particularly the newly-instituted types of civic organizations. The thesis can be divided into several sections. The first section attempts to reconcile the various views and definitions of the public sector. The next section discusses the legal framework applicable to the public sector in the Czech Republic. The remaining sections deal with the current relationship between the Czech government and nationwide NGOs, and the relationship between a selected municipality - specifically, the city government of Pilsen - and local NGOs, with a focus on social services NGOs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace 2.1.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Regula N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce696,37 kBAdobe PDFView/Open
Regula N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce542,93 kBAdobe PDFView/Open
Regula N- protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce278,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.