Title: Vybrané problémy vzdělávací politiky
Other Titles: Selected problems education policy
Authors: Kubeš, Jiří
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37249
Keywords: školství;státní správa a samospráva;akademický senát;rektor vysoké školy;vzdělávací politika a její aktéři;regulativní nástroje;ekonomické nástroje;předškolní vzdělávání;základní vzdělávání;střední školy;vysoké školy.
Keywords in different language: education;state administration;academic senate;rector of university;educational policy and its actors;regulatory tools;economic instruments;preschool education;primary education;secondary schools;universities.
Abstract: Práce analyzuje historické úpravy školství v našich podmínkách ,následuje rozbor zaměření a právní úpravy vzdělávací soustavy a správy na jednotlivých úrovních školství (školy mateřské, základní, střední, vyšší odborné, konzervatoře, školská zařízení). Zvláštní kapitola je věnována správě na úseku vysokých škol. Poslední dvě kapitoly předložené práce řeší strategii vzdělávací politiky České republiky, otázky spojené se správou vzdělávací soustavy a perspektivy vývoje správy vzdělávací soustavy v souvislosti se strategií vzdělávací politiky pro příští období.
Abstract in different language: The thesis analyzes historical editions of education in our conditions, follows analysis of the focus and legislation of the education system and administration on the individual levels of education (nursery schools, primary schools, secondary schools, \ t school facilities). A special chapter is devoted to administration in the university sector. The last two chapters of the submitted paper deal with the strategy of the Czech educational policy the Republic, issues related to the administration of the education system and prospects for development governance of the education system in the context of the next education policy strategy period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace -Vybrane aspekty vzdelavaci politiky-Jiri Kubes.pdfPlný text práce808,8 kBAdobe PDFView/Open
Kubes - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce630,03 kBAdobe PDFView/Open
Kubes - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce284,85 kBAdobe PDFView/Open
Kubes - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce743,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.