Title: Sametová revoluce a obnova místní samosprávy v České republice
Other Titles: Rehabilitation of a local Government in the Light of the Velvet Revolution in the Czech Republic
Authors: Polák, Michal
Advisor: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37251
Keywords: historie veřejné správy;místní správa;obec;politický vliv;působnost;sametová revoluce;správa;státní správa;územní samospráva;veřejná správa
Keywords in different language: history of public administration;local government;municipality;political influence;competence;velvet revolution;administration;government;territorial self-government;public administration
Abstract: Diplomová práce pojednává o Sametové revoluci a obnově místní samosprávy. V úvodní části práce je nastíněn fenomén veřejné správy a jeho charakteristické znaky. V dalších částech práce je postupně rozebrán vývoj veřejné správy po druhé světové válce se zaměřením na správní soustavu národních výborů a její fungování. V práci se dále pojednává o Sametové revoluci a jejímu vlivu na vývoj veřejné správy a především samosprávy po roce 1989. V celé práci je kladen důraz na politický kontext, který veřejnou správu přímo ovlivňuje. Závěrečná část práce je věnována reformě veřejné správy a současné místní samosprávě se zaměřením na její orgány.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the Velvet Revolution and local self-government renewal. A phenomen of public administration and its characteristics is outlined in the introductory part of the thesis. In the following parts of this work, the evolution of public administration after the Second World War in relation to administrative system of national committees and its functioning is analyzed. Subsequently, the thesis discusses the Velvet Revolution and its influence at evolution of public administration, especially a self-government after year 1989. The emphases is on the political context that directly impacts the public administration throughout the whole thesis. The final part of the thesis adresses the public administration reform and a current local government and mainly its institutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sametova revoluce a obnova mistni samospravy v Ceske republice.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Polak N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce396,91 kBAdobe PDFView/Open
Polak N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Polak N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce254,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.