Title: Hodnocení a optimalizace technického řešení budovy NTIS ZČU v Plzni
Authors: Harabiš, Martin
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Kubát Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37545
Keywords: ntis;ctpvv;fav;železobeton;železobetonový skelet;zelená střecha;schodiště;skleněné příčky;termokamera;akustika;stavitelství;poruchy;tepelné ztráty
Keywords in different language: ntis;ctpvv;fav;reinforced concrete;reinforced concrete skeleton;green roof;stairs;glass partitions;thermocamera;acoustics;civil engineering;malfunction;heat loss
Abstract: Diplomová práce se zabývá zhodnocením a optimalizací technického řešení budovy NTIS. Budova slouží pro výzkumné centrum NTIS (Nové technologie pro informační společnost) a pro výuku CTPVV (Centrum technického a přírodovědného vzdělání a výzkumu). U budovy je proveden průzkum technického stavu, jeho zhodnocení a následné návrhy na optimalizaci.
Abstract in different language: Theses is focused on evaluation and optimization of technical solution of building NTIS. The building serves for research center NTIS (New technology for informa-tion society) and for education of CTPVV (Centre of technical and nature-science education and research). For building was realized research of technical sta-tement, evaluation and follow-up suggestions for optimization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_-_Bc._Harabis_Martin.pdfPlný text práce8,26 MBAdobe PDFView/Open
Harabis_oponent.pdfPosudek oponenta práce613,9 kBAdobe PDFView/Open
Harabis_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce486,42 kBAdobe PDFView/Open
Harabis_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.