Title: Inovace v cestovním ruchu na Železnorudsku
Other Titles: The innovation in tourism in the Železnorudsko region
Authors: Zitová, Anna
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37765
Keywords: inovace;regionální rozvoj;cestovní ruch;železnorudsko
Keywords in different language: innovation;regional development;tourism;region of železnorudsko
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vyhledání a zhodnocení inovací v cestovním ruchu na Železnorudsku. Dále zkoumá dopady těchto inovací na regionální rozvoj. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku inovací, regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Praktická část je analýzou vybraných inovací. Tyto inovace popisuje a dále také hodnotí jejich vliv na cestovní ruch a regionální rozvoj.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the search and evaluation of innovation in tourism in Železnorudsko. It further explores the impacts of the innovation on regional development. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on innovation, regional development and tourism issues. The practical part analyzes selected innovations. It describes these innovations and also evaluates their impact on tourism and regional development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Zitova Bakalarska prace.pdfPlný text práce16,41 MBAdobe PDFView/Open
Zitova.pdfPosudek vedoucího práce190,32 kBAdobe PDFView/Open
Zitova_0.pdfPosudek oponenta práce347,22 kBAdobe PDFView/Open
Zitova_1.pdfPrůběh obhajoby práce207,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.