Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPreis Jiří, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorNová, Simona
dc.contributor.refereeLepič Martin, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:38Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:44:38Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78833
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37768
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá kriminalitou v jednotlivých státech USA. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na teoretický obsah, kde jsou definovány a rozebrány typy kriminalit. V druhé části předložené práce se nachází praktická část, ve které je kriminalita sledována z pohledu časového období a typů trestných činů za jednotlivé státy a jejich srovnání. Dále je zde také zaměření na vývoj kriminalit pro jednotlivé státy. V závěru práce je zpracována syntéza za všechny státy a časové období.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrestné činycs
dc.subjectusacs
dc.subjectstáty usacs
dc.subjectčasové obdobícs
dc.titleGeografie kriminality v USA: analýza základních kategorií kriminálních činů v 21. stoletícs
dc.title.alternativeThe Geography of Crime in the USA: The Analysis Of Basic Categories of Crimes in the 21st centuryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is about the crimes in individual states of the USA. It consists of two main parts.The first part focuses on theoretical content where types of crime are defined and analyzed. In the second part of the thesis there is a practical part in which crime is monitored from the point of view of time period and types of crimes for individual states and their comparison. There is also a focus on crime development in states. At the end of the thesis, there are syntheses for all states and in the time periods.en
dc.subject.translatedcrimesen
dc.subject.translatedusaen
dc.subject.translatedstates of the usaen
dc.subject.translatedtime perioden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - 22.4 - Nova.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
Nova.pdfPosudek vedoucího práce191,81 kBAdobe PDFView/Open
Nova_0.pdfPosudek oponenta práce131,35 kBAdobe PDFView/Open
Nova_1.pdfPrůběh obhajoby práce212 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.