Title: Analýza dopadů rozvojových cílů tisíciletí (MDGs 4-6) ve vybraných státech Afriky a Asie
Other Titles: Analysis of the impacts of Millennium Development Goals (MDGs 4-6) in selected countries of Africa and Asia
Authors: Ratajová, Natalie
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37772
Keywords: rozvojové země;rozvojové cíle tisíciletí;nejméně rozvinuté země;dětská úmrtnost;mateřská úmrtnost;hiv/aids;malárie;tuberkulóza
Keywords in different language: developing countries;millennium development goals;least developed countries;child mortality;maternal mortality;hiv / aids;malaria;tuberculosis
Abstract: Práce je zaměřena na analýzu dat Rozvojových cílů tisíciletí ve vybraných státech Afriky a Asie. K porovnání jednotlivých států byla určena data z roku 1990 a cílový rok byl brán 2015. Z Nejméně rozvinutých zemí Afriky a Asie, které byly předmětem zkoumání, nejlépe dopadly Bhútán, Kambodža, Laos a Mauritánie. Většině státům se podařilo splnit snížení dětské úmrtnosti o 2/3. Naopak snížit mateřskou úmrtnost o 3/4 se nepodařilo většině zemí, stejně tak jako zvrátit šíření HIV/AIDS. Polovině zemí se podařilo snížit úmrtnost na tuberkulózu k náhradnímu cílovému roku 2007. Celkově bylo úspěšných více než 50 % vybraných LDCs. Tři státy nesplnily žádný zadaný cíl (Středoafrická republika, Lesotho a Mauritánie).
Abstract in different language: The presented work is focused on data analysis of the Millennium Development Goals in the selected countries of Africa and Asia. The subject of the comparison were the data of countries collected within the year 1990, the year 2015 was set as the target year. Among the Least Developed Countries of Africa and Asia, which are subject of my research, were Bhutan, Cambodia, Laos and Mauritania. The majority of the selected countries successfully reduced child mortality by two-thirds. On the other hand, most countries failed in the reduction of maternal mortality by three-quarters and did not avert the spread of HIV/AIDS. Half of the countries met the goal and reduced tuberculosis mortality by the target year of 2007. Overall, more than 50 % of the selected Least Developed Countries were successful. Only three states did not meet any targets at all (Central African Republic, Lesotho and Mauritania).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ratajova_.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Ratajova.pdfPosudek oponenta práce171,19 kBAdobe PDFView/Open
Ratajova_0.pdfPosudek vedoucího práce192,29 kBAdobe PDFView/Open
Ratajova_1.pdfPrůběh obhajoby práce44,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.