Title: Postavení Klatovska v dopravním systému Česka
Other Titles: The position of the Klatovy region in the transport system of Czechia
Authors: Augustinová, Petra
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37773
Keywords: dopravní dostupnost;okres klatovy;veřejná hromadná doprava
Keywords in different language: transport accessibility;klatovy district;public transport
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem postavení Klatovska v rámci dopravního systému Česka. Téma je řešeno hodnocením dopravní dostupnosti vybraných středisek v rámci Česka z jednotlivých obcí okresu Klatovy. Okres Klatovy je příhraničním regionem České republiky, proto je zde hodnocena také dopravní dostupnost do vybraného bavorského střediska. První část práce je věnována teoretickému rámci dopravní problematiky a obecné geografické charakteristice okresu Klatovy. V další části práce je tvořena analýza dopravní dostupnosti, při níž je sledována časová a frekvenční dostupnost. Údaje byly získávány z elektronického jízdního řádu IDOS. Výstupy výzkumu jsou zobrazeny do kartogramů, které byly vytvořeny pomocí programu ArcGIS.
Abstract in different language: The bachelor thesis addresses the position of the Klatovy region within the transport system in the Czechia. The way of approaching this subject matter is the evaluation of transport accessibility of selected localities within the Czechia from particular municipalities in the Klatovy District. The Klatovy District is a border area of the Czech Republic and therefore the transport accessibility of a selected Bavarian locality is also evaluated. The first part of the thesis is devoted to the theoretical framework of transport matters and general geographical outline of the Klatovy District. The next part of the thesis consists of the transport accessibility analysis, which monitors time and frequency accessibilities. The source data were collected from IDOS (Transport Information System). The research results are shown in the cartograms created using the program ArcGIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Augustinova_BP.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
Augustinova.pdfPosudek oponenta práce38,62 kBAdobe PDFView/Open
Augustinova_0.pdfPosudek vedoucího práce189,9 kBAdobe PDFView/Open
Augustinova_1.pdfPrůběh obhajoby práce240,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.