Title: Problematika pohledávek z účetního a daňového pohledu
Other Titles: The Debts from an Accounting and Tax Aspect
Authors: Heřmánková, Radka
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Cvrkalová Jana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38097
Keywords: pohledávky;účetnictví;daně;opravné položky;odpis;postoupení;zajištění
Keywords in different language: receivable;accounting;taxes;allowances;depreciation;assignment;securing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá účetními a daňovými aspekty pohledávek, především zajištěním pohledávek a řízením pohledávek po splatnosti. V případě pohledávek po splatnosti se zaměřuje na opravné položky a odpis pohledávek s různým dopadem na účetní výsledek hospodaření a na daňový základ. Hlavním cílem práce je identifikovat pohledávky z účetního a daňového hlediska, popsat a vyhodnotit způsoby zajištění pohledávek a jejich účtování. Aplikační část se zabývá analýzou procesu řízení pohledávek ve zvolené firmě. Současně jsou doporučena opatření ke zvýšení efektivnosti procesu řízení pohledávek u sledovaného subjektu.
Abstract in different language: The thesis deals with the accounting and tax specifics of receivables, in particular by securing receivables and the management of overdue receivables. In the case of overdue receivables is the thesis focused on allowances and depreciation with different impact on accounting profit and tax base. The main objective is to identify receivables from the accounting and tax point of view, identify and assess ways of their securing and keeping accounting records related to these accounting cases. The application part deals with analysis of receivables management process in a selected company. Simultaneously are recommended measures that could increase the efficiency of receivables management process used by the analyzed company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hermankova_K16B0047K.pdfPlný text práce396,81 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hermankova_VP.pdfPosudek vedoucího práce392,09 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hermankova_OP.pdfPosudek oponenta práce314,41 kBAdobe PDFView/Open
Hermankova.pdfPrůběh obhajoby práce44,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.