Title: Hospodárnost nákupů ve veřejných zakázkách
Other Titles: Economy of Public purchasing ordes
Authors: Jachniková, Lenka
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Fix Jaromír, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38098
Keywords: hospodárnost;transparentnost;odpovědnost;veřejné zakázky;veřejný sektor.
Keywords in different language: purchase;transparency;responsibility;public orders;public sector.
Abstract: Předložená práce je zaměřená na hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných zakázkách a s nimi spojeným obstaráváním statků a služeb ve veřejném sektoru, kde se zaměřím na konkrétní formu nákupu ve vybraném veřejném sektoru.
Abstract in different language: Propounded thesis is focused on economy, transparency and responsibility of public orders and relative procuring of estate and services in the public sector, where I will focus on a specific form of purchase in a selected public sector.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Jachnikova Lenka.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_Jachnikova_OP.pdfPosudek oponenta práce165,19 kBAdobe PDFView/Open
BP_Jachnikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce177,91 kBAdobe PDFView/Open
BP_Jachnikova.pdfPrůběh obhajoby práce41,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.