Title: Problematika pohledávek z účetního a daňového pohledu
Other Titles: Receivables from the financial perspective
Authors: Škrabalová, Jitka
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Matoušková Jana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38103
Keywords: pohledávka;závazek;věřitel;dlužník;opravné položky;odpis pohledávky;pohledávky po splatnosti;scoring;vymáhání pohledávek
Keywords in different language: receivable;liability;creditor;debtor;adjusting entries;depreciatio of receivables;overdue receivables;scoring;recovery of receivables
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek z obchodních vztahů. Hlavním cílem bylo vymezit nejefektivnější právní, daňové a účetní řešení již existujících pohledávek po splatnosti a také určit vhodné způsoby pro předcházení těmto pohledávkám. Teoretická část shrnuje poznatky z odborné literatury. Praktická část analyzuje způsob evidence a vedení pohledávek po splatnosti, tvorbu účetních a daňových opravných položek z daňového a účetního pohledu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the issu of trade receivables. The main objective was to identify the most effective legal, tax and accounting solutions for already existing overdue receivables and to find appropriate ways of anticipating such situations. The theoretical part summarizes the information gathered in specialized literature on individual legal solutions and also the necessary legislation for creating accounting and tax adjustments and depreciation of receivables. The practical part analyzes the way of recording and management of overdue receivables at a particular company, formation of accounting and tax adjustments from the tax and accounting point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jitka Skrabalova.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_Skrabalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce347,37 kBAdobe PDFView/Open
BP_Skrabalova_OP.PDFPosudek oponenta práce218,55 kBAdobe PDFView/Open
BP_Skrabalova.pdfPrůběh obhajoby práce86,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.