Title: Využití geotechnologií pro vyhodnocení historických změn krajiny v katastrálním území města Zbiroh
Other Titles: Utilization of geotechnologies for evaluation of historical changes in landscape in the City of Zbiroh Land Register
Authors: Šmolíková, Helena
Advisor: Salzmann Klára, Ing. Ph.D.
Referee: Ledvina Vladimír, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38351
Keywords: zbiroh;geotechnologie;krajina;historické změny;člověk v krajině
Keywords in different language: zbiroh;geotechnologies;landscape;historical changes;human in the landscape
Abstract: Posuzování změn v krajině je v naší zemi poměrně mladou disciplínou. Posouzení si žádá mnoho znalostí, zkušeností i vhodných podkladů. Za pomoci geoinformačních systémů lze tento proces nejen zjednodušit, ale i zrychlit. Vybranou lokalitou pro mou diplomovou práci je katastrální území města Zbiroh. Tato diplomová práce se zabývá rešerší existující literatury týkající se změn v krajině, popisu vybraného území, rešerší dostupných mapových podkladů a návrhem analýz v prostředí GIS. Cílem této práce je návrh vhodných analýz zobrazujících změny ve vybraném území.
Abstract in different language: Assessment of landscape changes is a fairly new discipline in our country. It requires a lot of know-how, experience and appropriate evidence. With the help of geoinformation systems, this process can be simplified as well as accelerated. The selected area for my diploma thesis is the cadastral area of Zbiroh. This diploma thesis focuses on research of existing literature concerning landscape changes, description of the selected area, search for available map materials and a proposal of analyzes in the GIS environment. The aim of this study is to present analytical methods that show changes in the selected area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_HelenaSmolikova.pdfPlný text práce19,57 MBAdobe PDFView/Open
PV_Smolikova.pdfPosudek vedoucího práce363,85 kBAdobe PDFView/Open
PO_Smolikova.pdfPosudek oponenta práce315,02 kBAdobe PDFView/Open
Smolikova.pdfPrůběh obhajoby práce175,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.