Title: Porovnání výsledků tréninku kognitivních funkcí pomocí HappyNeuronu v kontextu testů kognitivních funkcí
Other Titles: Comparison of Cognitive Function Training Results by Means of HappyNeuron in the Context of Cognitive Function Tests
Authors: Hasenöhrlová, Tereza
Advisor: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Švíglerová Jitka, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38631
Keywords: cévní mozková příhoda;ergoterapie;happy neuron;kognitivní funkce
Keywords in different language: stroke;occupational therapy;happy neuron;cognitive function
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tréninkem kognitivních funkcí pomocí počítačového programu Happy Neuron, kdy výsledky programu jsou porovnávány s využitými testy kognitivních funkcí. Smyslem práce je zjistit, zda se zlepšení kognitivních funkcí neprojeví jen ve využitém počítačovém programu Happy Neuron, ale zda se tyto výsledky projeví i ve využitých testovacích metodách u lidí po cévní mozkové příhodě. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části, kdy v teoretické části je popsaná cévní mozková příhoda, kognitivní funkce, jejich hodnocení a trénink v ergoterapii a samotný program Happy Neuron. Praktická část se zabývá výsledky z využitých testových metod a programu Happy Neuron a tím, jak tento program ovlivnil jednotlivé kognitivní funkce.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with training of cognitive functions using computer program Happy Neuron, when results are compared with used tests of cognitive functions. The purpose of this work was to find out whether the improvement of cognitive functions is reflected only in the used computer program Happy Neuron, but whether these results are reflected in used testing methods in people after stroke. This thesis is consisting of theoretical and practical part, when it theoretical part is described stroke, cognitive functions, their evaluations and their training in occupational therapy and program Happy Neuron. The practical part focuses on the results from the utilised testing methods and the Happy Neuron program, and how this program affected individual cognitive functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE POSLEDNI VERZE.pdfPlný text práce8,68 MBAdobe PDFView/Open
Hasenohrlova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Hasenohrlova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce554,4 kBAdobe PDFView/Open
Hasenohrlova.pdfPrůběh obhajoby práce88,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.