Title: Specifika účetnictví podnikatelů v cestovním ruchu
Other Titles: The specifics of business accounting in tourism
Authors: Košťálová, Jana
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Lhotka Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38797
Keywords: cestovní kancelář;cestovní agentura;daň z přidané hodnoty;kontrolní hlášení;daň z příjmů;silniční daň;zvláštní režim;běžný režim.
Keywords in different language: travel agency;value added tax;checking report;taxes;special mode;common mode.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na specifické aspekty podnikatelů v cestovním ruchu. V této bakalářské práci jsou především zohledněny rozdíly mezi cestovní kanceláří či cestovní agenturou a běžným režimem v oblasti účetnictví a daní. Podrobněji rozvedeno, kdy je vedena daňová evidence a kdy je nutné vést účetnictví. Závěr práce je zaměřen na shrnutí s využitím komparační analýzy a případové studie.
Abstract in different language: The bachelor thesis is concentrated on the specific points of tourism businessmen. In this bachelor thesis there is written about the differences between travel operators and travel agencies and common mode of accounting and taxes. In details there is showed when the simply accounting is possible and when is necessary difficult accounting. In the end, it is focused on summary of thesis and there is used the comparative analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jana Kostalova.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kostalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce229,97 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kostalova_OP.pdfPosudek oponenta práce227,52 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kostalova.pdfPrůběh obhajoby práce74,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.