Title: Podpora seniorů v zemích EU
Other Titles: Senior´s support in EU countries
Authors: Rubášová, Barbora
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Votava Filip, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38803
Keywords: podpora seniorů;demografické stárnutí;důchodový systém;pečovatelský příspěvek;sociální služby;zdravotní služby
Keywords in different language: retirement support;demographical ageing;pension system;care allowance;social care;medical care
Abstract: Tato práce se zaměřuje na komparaci podpory seniorů v České Republice a ve Spolkové republice Německo. Konkrétně je zde porovnáván populační vývoj a demografické stárnutí, finanční a nefinanční podpora v těchto dvou zemích. Finanční podpora se zabývá důchodovým systémem a příspěvkem na péči. Nefinanční podpora se zaobírá sociálními službami a zdravotní péčí pro seniory.
Abstract in different language: This thesis is focuses on comparison of support of seniors in the Czech republic and Federal Republic of Germany. Specifically it compares population development and demographical ageing, financal and non-financal support in these two countries. Financal support is focuses on the pension system and care allowance. Non-financal support deal with social care and medical care for seniors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Rubasova K16B0326P.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_Rubasova_VP.pdfPosudek vedoucího práce166 kBAdobe PDFView/Open
BP_Rubasova_OP.pdfPosudek oponenta práce229,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_Rubasova.pdfPrůběh obhajoby práce41,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.