Title: Finanční analýza konkrétní společnosti
Other Titles: Financial analysis of Borgers Inc.
Authors: Šilhavá, Lucie
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Valentová Helena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38807
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;rozdílové ukazatele;poměrové ukazatele;du pont rozklad;bonitní a bankrotní modely
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;diffential indicators;ratio indicators;du pont decomposition;creditworthy and bankruptcy models.
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Borgers s.r.o. Finanční analýza je provedena na základě elementárních metod a ukazatelů finanční analýzy. V práci je využita horizontální a vertikální analýza, rozdílové a poměrové ukazatele, Du Pont rozklad a bonitní a bankrotní modely. V závěru práce je shrnuta celková situace podniku a navržena doporučení ke zlepšení celkové finanční situace.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on financial analysis of the company Borgers Ltd. Financial analysis is based on elementary methods and tools of financial analysis. Horizontal and vertical analysis, differential and ratio analysis, Du Pont analysis and creditworthy and bankruptcy models are used in the theses. In the end of the theses there are summarise and recommendation that could improve the financial situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Silhava_K16B0346P.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
BP_Silhava_OP.pdfPosudek oponenta práce231,32 kBAdobe PDFView/Open
BP_Silhava_VP.pdfPosudek vedoucího práce338,01 kBAdobe PDFView/Open
BP_Silhava.pdfPrůběh obhajoby práce43,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.