Title: Daňová problematika zemědělského podniku a účtování dotací
Other Titles: Tax problematice of an agricultural company and accounting of subsidies
Authors: Žižková, Petra
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Valentová Helena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38812
Keywords: daňový systém čr;zemědělství;účtování dotací
Keywords in different language: tax system in the czech republic;agriculture;accounting of subsidies
Abstract: Vypracovaná bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňového systému České republiky a dotací poskytovaných v zemědělství. Nejprve jsou v první a druhé kapitole teoreticky vymezena zvolená témata. Třetí kapitola následně prezentuje zemědělský podnik AGROFARMY BEZDRUŽICE, s.r.o. Nejvýznamnější kapitoly pro hlavní výstup práce představují kapitola čtvrtá a pátá, neboť aplikují teoretické poznatky na konkrétních situacích v zemědělském podniku v podobě charakteristiky jednotlivých daní, které společnost zatěžují a specifických příkladů účtování poskytovaných dotací. Konec práce podává zhodnocení aplikovaných poznatků a případné návrhy na zlepšení ekonomické situace podniku. Hlavní přínos práce představuje zhodnocení a přijetí podaných návrhů, které byly konzultovány přímo s vedením společnosti. Na doporučení a návrhy společnost reagovala začleněním těchto hodnocení do procesu plánování budoucího hospodaření.
Abstract in different language: The compiled bachelor thesis focuses on problematic of tax system in the Czech Republic and subsidies provided in agriculture. First two chapters theoretically define selected topics. The third chapter then presents the agricultural company AGROFARMY BEZDRUŽICE, s. r. o. The most important part that ensures the benefit of this thesis represent chapters four and five, because they apply theoretic knowledge on specific situations in the agricultural company in form of tax characteristic and accounting of subsidies which are provided to the concern. The ending of the thesis is giving an evaluation and possible suggestions to improve company´s economic situation. The main outcome of the thesis is reflected in these given recommendations. Possible suggestions that could improve company´s economic situation were discussed directly with the management department of the concern. The company reacted positively on these possible proposals and it will take them into account in further decisions within the planning phase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Zizkova Petra 2019.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
BP_Zizkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce234,78 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zizkova_OP.pdfPosudek oponenta práce233,24 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zizkova.pdfPrůběh obhajoby práce56,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.