Title: Komparace podmínek auditu v zemích V4
Other Titles: Comparison of the audit obligation in V4 countries
Authors: Gezo, Michal
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39020
Keywords: externí audit účetní závěrky;podmínky auditu;visegrádská skupina
Keywords in different language: external audit of financial statement;audit obligation;visegrád group
Abstract: Předložená diplomová práce na téma Komparace podmínek auditu v zemích V4 se zabývá deskripcí a komparací podmínek externího auditu v zemích Visegrádské skupiny. Teoretická část práce definuje externí audit a popisuje podmínky auditu v České republice, Slovenské republice, Polské republice a Maďarsku. Práce se zaměřuje především na oblasti právní úpravy auditu, zákonné povinnosti auditu, požadavky auditora, profesní organizace a organizace pro veřejný dohled nad auditem. V praktické části této práce jsou podmínky auditu v zemích V4 komparovány. Následně jsou vytvořeny a testovány hypotézy s cílem zjistit, zda existuje závislost mezi velikostí účetní jednotky a výrokem auditora. Tyto hypotézy jsou testovány pro každou zemi samostatně na náhodně zvoleném vzorku 200 účetních jednotek.
Abstract in different language: Presented master thesis on the theme Comparison of the audit obligation in V4 countries is focused on a description and comparison of external audit obligation in Visegrad Group countries. The theoretical part defines external audit and describes the obligation of the audit in Czech republic, Slovak Republic, Republic of Poland and Hungary. The thesis focuses mainly on the areas of audit regulation, requirements for statutory audit, auditor requirements, professional organization and public oversight body. In the practical part of this work, the audit obligation in V4 countries are compared. Subsequently, hypotheses are created and tested to determine whether there is a relationship between the entity's size and the auditor's opinion. These hypotheses are tested for each country on random sample of 200 entities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Gezo.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_Gezo_VP.pdfPosudek vedoucího práce229,04 kBAdobe PDFView/Open
DP_Gezo_OP.pdfPosudek oponenta práce232,16 kBAdobe PDFView/Open
DP_Gezo_0.pdfPrůběh obhajoby práce90,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.