Title: Epidemie HIV/AIDS a horečka dengue v Brazílii: geografická analýza šíření infekce od roku 2000 do současnosti
Other Titles: HIV/AIDS and dengue fever epidemic in Brazil: geographical analysis of the spread of the infections since 2000 until present time
Authors: Bradová, Adéla
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Lepič Martin, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40063
Keywords: hiv/aids;infekce;horečka dengue;incidence;úmrtnost
Keywords in different language: hiv/aids;infection;dengue fever;incidence;mortality
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vývojem infekce HIV/AIDS a horečky dengue na území státu Brazílie na úrovni federativních jednotek. V první, teoretické, části, je práce zaměřena především na vysvětlení základních informací a pojmů týkajících se obou nákaz. Druhá část, praktická, už se přímo zabývá vývojem nákaz v Brazílii. Snaží se přiblížit, jak vypadala situace od roku 2000 do roku 2016, v případě horečky dengue do roku 2017 pomocí hrubé míry incidence a specifické míry úmrtnosti.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with progress of the HIV/AIDS and dengue fever in the state of Brazil at the level of federal units. The first, theoretical, part is focused at explanation of basic information and terms considering both dengue fever and HIV. Second, practical, part deals directly with the progress of both illnesses in Brazil. It aims to explain, how the situation in Brazil looked from the year 2000 until 2016, in case of dengue fever until 2017, with the help of incidence ration and mortality rate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Bradova-oponent.pdfPosudek oponenta práce237,76 kBAdobe PDFView/Open
poudek_vedouci_bradova.pdfPosudek vedoucího práce47,31 kBAdobe PDFView/Open
bradova.pdfPrůběh obhajoby práce60,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.