Title: Změny ekonomických subjektů a jejich provozoven v sídlech na území města Kožlany
Other Titles: The Changes in economic operators and their establishments in places within the town of Kožlany
Authors: Hanzlíková, Denisa
Advisor: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40093
Keywords: venkov;typologie venkova;rozvoj venkova;rozvojové nástroje;rurální podnikání;podnikatelská sféra;ekonomické aktivity;finanční podpora;město a sídla města kožlany.
Keywords in different language: countryside;rural typology;rural development;development tools;rural business;business sphere;economic activities;financial support;town and seat of the town of kožlany
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá změnami v podnikatelské sféře v mikroregionu Kožlany v určitých období 60. léta, 80. léta, 90.léta 20. století a současnosti (2016-2019) Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na popis základních pojmů a na popis rozvoje podnikatelských subjektů na venkově. Druhá část se zabývá změnami podnikatelských subjektů na území města Kožlany, které se udály ve zvolených obdobích.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with changes in the business sphere in the microregion Kožlany in certain periods of the 60s, 80s, 90s of the 20th century and the present (2016-2019). The work is divided into two parts. The first part is focused on the description of basic concepts and on the description of the development of business entities in rural areas. The second part deals with changes in business entities in the city of Kožlany, which took place in selected periods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAP zaver.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova_posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce162,71 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce56,98 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce89,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.