Title: Malárie v subsaharské Africe: analýza epidemiologických dat WHO od roku 2000 do současnosti
Other Titles: Malaria in the Sub-Saharan Africa: The Analysis of WHO epidemiological data since 2000 till present time
Authors: Valachová, Klára
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40095
Keywords: plasmodium;malárie;komár anopheles;přenašeč;infekce
Keywords in different language: plasmodium;malaria;mosquito anopheles;carrier;infection
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem onemocnění malárie ve vybraných státech subsaharské Afriky od roku 2000. První část práce se věnuje charakterizováním tohoto onemocnění, kde jsou zahrnuty i příznaky a následná léčba. Následuje část práce, která je věnována jednotlivým typům nákazy přenosné na člověka. Poslední část práce, praktická, se zabývá přímo vývojem nákazy malárie v osmi vybraných státech subsaharské Afriky, kde za každý makroregion jsou zvoleni dva zástupci. Pomocí ukazatelů prevalence, incidence a specifické úmrtnosti je zde přiblížena situace od roku 2000 do roku 2015
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the progress of malaria illness in the states of choice in sub-Saharan Africa since 2000. First part of this thesis is dedicated to malaria characterization, which includes for example symptoms or following treatment. This part is followed by individual types of infection transmitted to human. Last part of the thesis, practical, deals directly with progress of malaria in the eight chosen states in sub-Saharan Africa, two states were chosen for each macro-region. Using indicators such as prevalence, incidence and specific mortality, the thesis aims to present the situation since 2000 until 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Valachova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Valachova posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce47,37 kBAdobe PDFView/Open
Valachova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce226,81 kBAdobe PDFView/Open
Valachova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce82,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.