Title: Finanční reporting na příkladu konkrétního podniku
Other Titles: Financial reporting on example of specific company
Authors: Růžičková, Anežka
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Hruštinec Jindřich
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40332
Keywords: controlling;interní výkaznictví;reporting;účetní výkazy;us gaap
Keywords in different language: controlling;internal reporting;reporting;financial statements;us gaap
Abstract: Téma této bakalářské práce je finanční reporting na příkladu konkrétního podniku. Předmětem zkoumání je podnik Shape Corp. Czech Republic, s.r.o., sídlící v Plzni. Výběr tématu spočíval v zaměření se na finanční oblast, ve které má praxe v podniku byla doposud uskutečňována. Díky konzultacím s Ing. Jindřichem Hruštincem, došlo k seznámení s interním reportingem podniku. Jelikož je reporting podniku založen na pravidlech stanovených americkou matkou, jsou tyto stanovy shledány za účelné a již lety prakticky ověřené. Podniku bylo doporučeno zlepšení importu dat pomocí možnosti využití moderní technologie v podobě softwaru OneStream.
Abstract in different language: The topic of this bachelor´s thesis is financial reporting on example of specific company. The subject of the investigation is company Shape Corp. Czech Republic, s.r.o., situated in Pilsen. The choice of the topic for this work caused the interest in financial area, also according to my experience in this department within the enterprise. The basic information about internal reporting was provided thanks to the interview that was made with Ing. Jindřich Hruštinec. Company´s reporting is based on rules laid down by american mother´s company. These reports are purposeful and verified during the years that they exist. The result of this work give to the company recommendation to implement software OneStream, that can be useful to improve import of input data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financni reporting na prikladu konkretniho podniku_Ruzickova_K17B0124P.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzickova_VP.pdfPosudek vedoucího práce158,3 kBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzickova_OP.pdfPosudek oponenta práce128,41 kBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzickova.pdfPrůběh obhajoby práce93,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.