Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJohánek, Štěpán
dc.contributor.refereePalacká Alena, Ing.
dc.date.accepted2020-7-1
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:10Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:10Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier81762
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40334-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá outsourcingem účetnictví v Plzeňském kraji. Cílem této práci je objasnit pojem outsourcing a jaké jsou jeho formy, charakterizovat přínosy a rizika outsourcingu, vymezit právní aspekty outsourcingu a zjistit náklady na účetního pracovníka a tyto náklady porovnat s náklady na outsourcing. Pro zpracování výzkumu, který je součástí praktické části této bakalářské práce, byla zvolena metoda dotazníkové šetření.cs
dc.format61
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectplzeňský krajcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.titleOutsourcing vedení účetnictví v Plzeňském krajics
dc.title.alternativeOutsourcing accounting in Plzeň Regionen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis deals with accounting outsourcing in the Pilsen region. The aim of this work is to clarify the concept of outsourcing and identify its forms, characterize the benefits and risks of outsourcing, determine the legal aspects of outsourcing and estimate the cost of an accountant and compare these costs with the cost of outsourcing. For the elaboration of the research, which is a part of the practical part of this bachelor's thesis, the method of questionnaire survey was chosen.en
dc.subject.translatedoutsourcingen
dc.subject.translatedaccountingen
dc.subject.translatedpilsen regionen
dc.subject.translatedquestionnaire surveyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Johanek_final_4_0.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
BP_Johanek_VP.pdfPosudek vedoucího práce230,61 kBAdobe PDFView/Open
BP_Johanek_OP.pdfPosudek oponenta práce242,75 kBAdobe PDFView/Open
BP_Johanek.pdfPrůběh obhajoby práce77,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.