Title: Ekonomické a sociální dopady čtvrté průmyslové revoluce
Authors: Brabec, Adam
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bazalová Anna, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40411
Keywords: průmysl 4.0;sociální a ekonomické dopady;práce 4.0;vzdělání 4.0
Keywords in different language: industry 4.0;social and economic impact;labor 4.0;education 4.0
Abstract: Předložená práce je zaměřená na identifikaci trendů a zhodnocení sociálních a ekonomických dopadů konceptu Průmysl 4.0 a navržení doporučení pro jejich úspěšnou implementaci. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána historie průmyslových revolucí a jsou popsány trendy v koncepci Průmysl 4.0. V praktické části jsou zhodnoceny dopady těchto trendů na vybrané odvětví a jsou navržena doporučení pro úspěšnou implementaci koncepce Průmysl 4.0 v podnikové praxi.
Abstract in different language: The thesis is focused on identification and evaluation of current trends in Industry 4.0 and their social and economic impact and also giving recommendations for their successful implementation. The thesis includes the theoretical and practical parts. In theoretical part is history of industrial revolutions and current trends. In practical part are evaluated impacts of Industry 4.0 in selected fields and recommendations for successful implementation are given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace FINAL-Adam-Brabec.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
DP_Brabec_VP.pdfPosudek vedoucího práce158,96 kBAdobe PDFView/Open
DP_BrabecAdam_OP.pdfPosudek oponenta práce158,07 kBAdobe PDFView/Open
DP_BrabecA.pdfPrůběh obhajoby práce116,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.