Title: Chřipka a jeji trend
Other Titles: Influenza and its trend
Authors: Ly, Djenabou
Advisor: Jirouš Jaroslav, MUDr.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40951
Keywords: chřipka;očkování proti chřipce;mýtus;chřipkové viry;prevence;epidemie
Keywords in different language: influenza;vaccination against influenza;myth;influenza virus;prevention;epidemie
Abstract: Chřipka je závažné onemocnění, kterým každoročně onemocní poměrně velká část populace, je důvodem celé řady hospitalizací a v mnoha případech i úmrtí. Důvodem pravidelného výskytu epidemií na našem území je nesmírná variabilita původce, snadný přenos a možnosti mnoha zvířecích rezervoárů. Přestože je tak závažnou nemocí s vysokou nemocností i úmrtností, je převážnou většinou populace bagatelizována a podceňována, což se projevuje nízkou proočkovaností naší populace, která zdaleka neposkytne kolektivní protektivitu nejrizikovějším skupinám. Zvláštní postavení v protektivitě proti chřipce představují zdravotničtí pracovníci, kteří péčí o své zdraví (tj. v tomto případě očkováním proti chřipce) chrání před onemocněním chřipkou nejen sebe, ale především i svoje pacienty, kteří jsou zvláště zranitelní. Cílem této práce bylo zjistit postoj zdravotníků nelékařských profesí, kteří představují první linii v kontaktu s pacientem, jejich vědomí svého zvláštního postavení, vědomí rizika, které představují pro své pacienty.
Abstract in different language: Influenza is a serious disease that relatively affects each year a large proportion of the population causing many hospitalizations and, in many cases, death. The main reason for the regular occurrence of epidemics in our territory is the immense variability of the causative agent, easy transmission ways and the possibilities of many animal resevoirs. Although it is a serious disease with high morbidity and mortality, the vast majority of the population is downplayed and underestimated, it reflectes the low vaccination coverage of our population, which is far from providing collective protection to the most at-risk groups. A special position in influenza protection is represented by healthcare professionals, who take care of their health (in this case by taking the vaccination against influenza) to protect not only themselves from influenza, but also their patients, who are particularly vulnerable. The aim of this work was to determine the position of the nonmedical healthcare professionals who are on the first line in contact with the patient, their awereness of their special position, of the risks they pose to their patients
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Djenabou Ly_AVZ_BP.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Djenabou Ly_VP.pdfPosudek vedoucího práce336,42 kBAdobe PDFView/Open
Djenabou Ly_OP.pdfPosudek oponenta práce321,68 kBAdobe PDFView/Open
Ly.pdfPrůběh obhajoby práce333,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.