Title: Krvácení do GIT v přednemocniční péči
Other Titles: GIT bleeding in prehospital care
Authors: Hlaváček, Josef
Advisor: Hájek Marcel, MUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Pradl Richard, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40957
Keywords: krvácení;gastrointestinální trakt;krvácení do gastrointestinálního traktu;krváceni do dutiny břišní;krvácení z horní části gastrointestinálního traktu;krvácení z dolní části gastrointestinálního traktu;úroveň teoretických znalostí žáků středních škol;úroveň teoretických znalostí studentů vysokých škol
Keywords in different language: bleeding;gastrointestinal tract;gastrointestinal bleeding;abdominal bleeding;upper gastrointestinal bleeding;lower gastrointestinal bleeding;level of theoretical knowledge of secondary school students;level of theoretical knowledge of university students
Abstract: Tato práce se zabývá onemocněními gastrointestinálního traktu, jejich příčinou, vznikem, diagnózou, projevy a léčbou těchto stavů. Vyjmenovává nejčastější onemocnění spojené s krvácením z gastrointestinálního traktu, jeho léčbou a zaměřuje se převážně na přednemocniční laickou první pomoc nebo první pomoc poskytovanou zdravotnickou záchrannou službou.
Abstract in different language: This work deals with diseases of the gastrointestinal tract, their origin, diagnosis, manifestations and treatment of these conditions. It lists the most common diseases associated with bleeding from the gastrointestinal tract by its treatment and focuses mainly on pre-hospital lay first aid or first aid provided by medical rescue services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlavacek_Josef_ ZDZ_BP.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Hlavacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce361,05 kBAdobe PDFView/Open
Hlavacek_OP.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Hlavacek.pdfPrůběh obhajoby práce338,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.