Title: Příprava separace a kultivace bazofilních granulocytů
Other Titles: Preparation of separation and cultivation basophils granulocytes
Authors: Běhounková, Tereza
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Georgiev Daniel, Doc. PhD.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40960
Keywords: bazofilní granulocyt;alergie;průtoková cytometrie;2dep cytometrie
Keywords in different language: basophil granulocyte;alergies;flow cytometry;2dep cytometry
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod. A to porovnáním aktivačního testu bazofilů z průtokové cytometrie s novou nezavedenou metodou 2DEP cytometrie. Úkolem práce je zjistit, zda by 2DEP cytometrie v budoucnu mohla být alternativou průtokové cytometrie.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on comparison of two methods. This is done by comparing the basophil activation test from flow cytometry with new non-itroduced method of 2DEP cytometry. The task is to determine if 2DEP ccytometry could be an alternative of flow cytometry in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Behounkova_Tereza_ZL_BP.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Behounkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce374,51 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Behounkova.pdfPrůběh obhajoby práce339,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.