Title: Možnosti histologického zpracování prostaty z materiálu po radikální cystektomii: zkušenosti jednoho centra
Other Titles: Possibilities of histological processing of prostate from material after radical cystectomy: experience of one center
Authors: Šindelářová, Eva
Advisor: Pivovarčíková Kristýna, MUDr.
Referee: Hes Ondřej, prof. MUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40966
Keywords: karcinom prostaty - karcinom močového měchýře - radikální cystektomie - whole mouth section
Keywords in different language: prostate cancer - urinary bladder cancer - radical cystectomy - whole mouth section
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi histologického zpracování prostaty, získané radikální cystektomií. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část tvoří informace ohledně karcinomu prostaty a močového měchýře, incidenci a možnostech léčby, se zaměřením především na radikální cystektomii. Práce shrnuje možnosti histologického zpracování - detailně se pak zaměřuje na zpracování pomocí tzv. celoplošných řezů (whole mouth section - WMS). V praktické části byl retrospektivně hodnocen materiál z radikální cystektomie od 246 pacientů operovaných na Urologické klinice FN Plzeň a histologicky zpracovaný a vyšetřený na Šiklově ústavu patologie v období 1/2010 - 12/2018. Ze souboru byli vyčleněni muži (180 pacientů), soubor byl deskriptivně statisticky zpracován, získaná data vzájemně porovnána.
Abstract in different language: This bachelor thesis investigates the possibilities of histological processing of prostate obtained during a radical cystectomy. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part informs about prostate cancer and a bladder cancer, including information about the incidence and treatment options, focusing especially on radical cystectomy. This thesis summarizes possibilities of histological processing specimen of cystectomy - focuses in detail on the method whole mouth section (WMS). In the practical part of the thesis, material from radical cystectomy was retrospectively evaluated from 246 patients operated on Urology department Faculty Hospital in Pilsen and processed and examined at the Šikl's department of Pathology in the time period 1/2010 - 12/2018. Only men were included (180 patients) in this study, descriptive statistics study was made, the obtained data were compared with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sindelarova_Eva_ZL_BP.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce353,59 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_OP.pdfPosudek oponenta práce338,34 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova.pdfPrůběh obhajoby práce351,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.