Title: Význam hodnocení histolopatologických znaků zánětu synoviální výstelky kloubního aparátu
Other Titles: Significance of evaluation of histolopathological signs of inflammation of the synovial lining of the joint apparatus
Authors: Kutáková, Eliška
Advisor: Ondič Ondrej, MUDr.
Referee: Cibulka Roman, MUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40968
Keywords: synovie;kloub;lymská borelióza;borelia burgdorferi;spirochety;artritida;zánět;histolo-gie
Keywords in different language: synovia;joint;lyme disease;borrelia burgdorferi;spirochetes;arthritis;inflammation;histology
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou významu hodnocení histolopatologických znaků zánětu synoviální výstelky kloubního aparátu. V teoretické části je popsána základní anatomie kloubního aparátu a je definována histologie a patologie synoviální výstelky a nemoc lymská borelióza. Praktická část udává spojitost mezi vyšetřovanými znaky a lymskou boreliózou. A poukazuje na diagnostický potenciál histologické analýzy pacientských vzorků.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the importance of evaluation of histopathopathological features of inflammation of the synovial lining of the joint apparatus. The theoretical part describes the basic anatomy of the joint apparatus and defines the histology and pathology of the synovial lining and Lyme disease. The practical part shows the connection between the examined features and Lyme disease and points out the diagnostic potential of histological analysis of patient samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kutakova_Eliska_ZL_BP.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Kutakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Kutakova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Kutakova.pdfPrůběh obhajoby práce370,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.