Title: Současné možnosti diagnostiky kolorektálního karcinomu
Other Titles: Current possibilities of colorectal cancer diagnosis
Authors: Kloc, Lukáš
Advisor: Heidenreich Filip, MUDr.
Referee: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40972
Keywords: kolorektální karcinom;radiodiagnostika
Keywords in different language: colorectal cancer;radiodiagnostics
Abstract: Bakalářská práce se skládá zteoretické a praktické části. Teoretická část práce je zaměřena na anatomii gastrointestinálního traktu. Větší pozornost je ovšem věnovaná samotnému kolorektálnímu karcinomu jeho diagnostice, sreeningu, léčbě i prevenci. V neposlední řadě je zmiňován i karcinom anu a jeho léčba. Praktická část obsahuje metodiku, cíle, kazuistiky, statistické zpracování, diskuzi a závěr. Mé cíle byly přiblížit problematiku tohoto onemocnění na několika kazuistikách, porovnat četnost tohoto onemocnění u mužů a žen a to i v určitém věku a porovnat četnost jednotlivých metod u pacientů s touto diagnózou.
Abstract in different language: Bachelor work is composed of theoretical and practical parts. Theoretical part is aimed on anatomy of gastrointestinal tract. More attention is paid to colorectal cancer and its diagnostic, screening, treatment and prevention. In the next part there is stated anal cancer and its treatment. Practical part contains methodology, objectives, case studies, statistical treatment, discussion and conclusion. My objectives where bring near the problematics of this disease on case studies, compare number of cases of men and women at a certain age and compare frequency of methods used on patiences with this diagnose
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kloc_Lukas_RAS3_BP.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
Kloc_OP_podzim.pdfPosudek oponenta práce324,49 kBAdobe PDFView/Open
Kloc_VP_podzim.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Kloc_podzim.pdfPrůběh obhajoby práce392,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.