Title: Preventivní zdravotnické programy a jejich efektivita
Other Titles: Preventive healthcare programs and their efficiency
Authors: Kratochvílová, Adéla
Advisor: Weberová Petra, Ing.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40975
Keywords: zdraví;who;who programy;zdraví 2020
Keywords in different language: health;who;who programs;health 2020
Abstract: Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na zdraví, prevenci a preventivní zdravotnické programy. Nejvýznamnějším představitelem všeobecného zdraví je Světová zdravotnická organizace (WHO). Pozornost je věnována programu Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, který je v České republice realizován pro-střednictvím akčních plánů. Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí má celkem 13 akčních plánů, kterými se bakalářská práce zabývá podrobněji. Praktická část bakalářské práce je zaměřená na to, jestliže jsou preventivní programy efek-tivní. Zabývá se tím, zda od jejich realizaci a vývoji nastala nějaká změna a zda je změna pozitivní.
Abstract in different language: The theoretical part of the bachelor's thesis is focused on health, prevention and preventive health programs. The most important representative of general health is the World Health Organization (WHO). Attention is paid to the Health 2020 program - National strategy of protection and health support and disease prevention, which is realized in the Czech Re-public through action plans. The national strategy for the protection, health support and disease prevention has 13 action plans in total. These plans are further described in detail in the bachelor's thesis. The practical part of the bachelor thesis is focused on prevention programs are their effecti-veness. It deals with whether there has been any change since their implementation and development and whether the change is positive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kratochvilova_Adela_AVZ_BP.pdfPlný text práce883,68 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_VP.pdfPosudek vedoucího práce318,65 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_OP-1.pdfPosudek oponenta práce338,21 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_podzim.pdfPrůběh obhajoby práce360,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.