Title: Ekonomická analýza pomocí SBRA
Other Titles: Economic analysis using SBRA method
Authors: Baloun, Petr
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41563
Keywords: sbra;ekonomická analýza;kros 4;rozpočet;anthill
Keywords in different language: sbra;economic analysis;kros 4;budget;anthill
Abstract: Tato diplomová práce řeší aplikování metody SBRA na ekonomickou analýzu u stavebních objektů. Cílem bylo zhodnotit vhodnost a úskalí aplikování této metody. Vyhodnocení probíhalo na základě porovnání 7 různých simulací provedených v programu AntHill na dvou formách rozpočtu (nosné položky, hrubá stavba) s rozpočty z programu KROS 4. V závěru je vyhodnocena vhodnost jednotlivých simulací a jsou zde formulovány konkrétní návrhy, pro další rozvoj práce.
Abstract in different language: This thesis solves the application of SBRA method to economic analysis for buildings. The aim was to evaluate the suitability and pitfalls of applying SBRA method. The evaluation was based on a comparison of 7 different simulations made in AntHill on two forms of budget (main items, structural work) with budgets from the KROS 4 program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BALOUN_PETR.pdfPlný text práce8,68 MBAdobe PDFView/Open
Baloun_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,19 kBAdobe PDFView/Open
Baloun_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce662,46 kBAdobe PDFView/Open
Baloun_oponent.pdfPosudek oponenta práce597,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.