Title: Proudění teplonosného oleje při předehřevu lisovací formy
Other Titles: Flow of heat transfer oil during compression mould preheating
Authors: Švejnoha, Marek
Advisor: Křenek Vladimír, Ing.
Referee: Volf Michal, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41773
Keywords: numerická simulace;numerické modelování;proudění tekutin;přenos tepla;fluent
Keywords in different language: numerical simulation;numerical modeling;fluid flow;heat transfer;fluent
Abstract: Cílem této práce je analýza proudění teplonosného oleje a přenos tepla při předehřevu lisovací formy na vstřikování plastů. Analýza byla provedena pomocí numerické simulace. Teoretická část práce pojednává o proudění tekutin a přenosu tepla a popisuje numerické metody používané k modelování těchto fyzikálních jevů. Praktická část popisuje řešení zadané úlohy, které zahrnuje vytvoření a úpravu výpočtového modelu, vytvoření výpočetní sítě, nastavení a průběh numerického výpočtu a vyhodnocení výsledků výpočtu. Na závěr jsou uvedeny doporučení pro úpravu tvaru formy za účelem optimalizace proudění oleje a přenosu tepla.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to analyse a flow and heat transfer of oil during preheating of a compression mould for injection moulding. The analysis was carried out by numerical simulation. The theoretical part of the thesis discusses fluid flow and heat transfer and describes numerical methods used for modeling of these physical phenomena. The practical part of the thesis describes a solution of given task consisting of a model creation and adjustment, a mesh generation, a simulation setup and process and evaluation of results. Finally, recommendations for the mould shape adjustment are stated in order to optimize an oil flow and heat transfer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marek_Svejnoha.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
DP_Svejnoha_Hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce388,66 kBAdobe PDFView/Open
DP_Svejnoha_Posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce457,03 kBAdobe PDFView/Open
DP_Svejnoha_Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce230,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.