Title: Retrofit parní turbíny 120 MW
Other Titles: Retrofit of steam turbine 120MW
Authors: Janeček, Martin
Advisor: Synáč Jaroslav, Dr. Ing.
Referee: Hoznedl Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41774
Keywords: parní turbína;regenerace;rankine-clausiův pevnostní výpočet
Keywords in different language: steam turbine;regeneration;rankine-clausius cycle;strength analysis
Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout retrofit jednotělesové parní turbíny s axiálním výstupem do kondenzátoru. Navrhnout průtočnou část. Provést ověření pevnostního dimenzování průtočné části a rotoru. Zpracovat podélný řez parní turbíny.
Abstract in different language: The goal of this diploma thesis is to design retrofit of a single body steam turbine with axial exit to the condenser. To design flow section and perform strength analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Martin_Janecek.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
DP_Janecek_Hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce391,27 kBAdobe PDFView/Open
DP_Janecek_Posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce439,24 kBAdobe PDFView/Open
DP_Janecek_Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce228,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.