Title: Návrh parní turbíny pro spalovny odpadů
Other Titles: DESIGN OF STEAM TURBINE FOR WASTE-TO-ENERGY PLANTS
Authors: Hudec, Ondřej
Referee: Křenek Vladimír, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41775
Keywords: zevo;spalovací zařízení;parní turbína;kondenzátor;průtočná část;vnější těleso;ložiska;vnitřní tělesa;trvalý rám;termodynamická účinnost;investice;capex;návratnost investice
Keywords in different language: incineration plant;combustion apparatus;steam turbine;condenser;rotor;outer bodies;bearings;inner bodies;permanent frame;thermodynamic efficiency;investment;capex;return on investment
Abstract: Analýza specifických požadavků na funkční celky plynoucí z aplikace v zařízení na základní energetické využití odpadů s důrazem na parní turbínu. Následný konstrukční návrh dvou možných variant parních turbín se shodnými okrajovými podmínkami, avšak rozdílnými otáčkami rotoru, umístěných v ZEVO. Na závěr celkové porovnání obou variant s ohledem na celkovou výši investice a možnou návratnost investice.
Abstract in different language: An analysis of specific requirements for functional units resulting from the application in incineration plant with emphasis on the steam turbine. Subsequently, design of two possible variants of steam turbines is made with identical boundary conditions, but different rotor speeds. Finally, an overall comparison of both options is done with regard to the total amount of investment and the possible return on investment.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tomas Vrana v3.pdfPlný text práce34,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Vrana_Rozhodnuti o zverejneni.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP287,62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Vrana_Hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce400,12 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vrana_Posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce405,94 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vrana_Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce239,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.