Title: Persistent occiput posterior position and stress distribution in levator ani muscle during vaginal delivery computed by a finite element model
Other Titles: Occipito-posteriorní pozice a rozložení napětí ve svalu levator ani během vaginálního porodu s využitím konečnoprvkového modelu
Authors: Havelková, Linda
Krofta, Ladislav
Kochová, Petra
Liška, Václav
Kališ, Vladimír
Feyereisl, Jaroslav
Citation: HAVELKOVÁ, L., KROFTA, L., KOCHOVÁ, P., LIŠKA, V., KALIŠ, V., FEYEREISL, J. Persistent occiput posterior position and stress distribution in levator ani muscle during vaginal delivery computed by a finite element model. International urogynecology journal, 2020, roč. 31, č. 7, s. 1315-1324. ISSN 0937-3462.
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85067790578
http://hdl.handle.net/11025/41932
ISSN: 0937-3462
Keywords: MKP modelování;traumata svalu levator ani;Ogden materiál model;occipito-posteriorní pozice;vaginální porod
Keywords in different language: FEM modeling;levator ani muscle trauma;Ogden material model;persistent occiput posterior position;vaginal delivery
Abstract: Cílem práce bylo vyvinout MKP model vycházející z MRI snímků a s jeho použitím simulovat porod dítěte při úvaze occipito-posteriorní pozice hlavy.
Abstract in different language: Objective of this study was to develop an MRI-based finite element model and simulate a childbirth considering the fetal head position in a persistent occiput posterior position.
Rights: © Springer
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Havelková_PersistentOcciputPosteriorPosi.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD