Title: Tvorba projektu výrobnej haly a overenie layoutu výroby uplatnením simulačných prostriedkov
Authors: Kliment, Marek
Pekarčíkova, Miriam
Rosocha, Ladislav
Král, Štefan
Švantner, Tomáš
Citation: Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: 7. října 2020, Plzeň, s. 70-76.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42192
ISBN: 978-80-261-0969-3
Keywords: podnik;výroba;nová výrobní hala
Keywords in different language: business;production;new production hall
Abstract in different language: Mnoho podnikov rieši oblasť rozmiestnenia a umiestnenia výroby. Príspevok je zameraný na činnosť výrobnej spoločnosti, ktorá sa rozhodla vybudovať nové výrobné priestory. V týchto priestoroch chce zjednotiť výrobu, ktorá bola doposiaľ rozdelená na dve samostatné funkčné jednotky. Ide o strojársku spoločnosť pôsobiacu v kusovej a malosériovej výrobe. Umiestnenie strojov je preto potrebné starostlivo zvážiť a výrobu sa snažiť urobiť čo najviac plynulou, ako pre zákazky malého aj väčšieho objemu. V príspevku je spracovaný postup jednotlivých činností, ktoré budú zahŕňať realizáciu myšlienky výstavby novej výrobnej haly od jej začiatku až po zahájenie výroby. V stručnosti popisuje aj prostriedky ktoré boli využité pri projektovaní tejto haly.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kliment.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdf698,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.