Title: Photovoltaic panel Spice modelling
Authors: Bouřa, A.
Citation: Electroscope. 2020, č. 1.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2020/Cislo1_2020/r14c1c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42302
ISSN: 1802-4564
Keywords: Spice model;modelování fotovoltaického panelu;šířka PN přechodu
Keywords in different language: Spice model;photovoltaic panel modeling;the PN junction’s width
Abstract: Článek popisuje univerzální Spice model, který je vhodný pro modelování fotovoltaického panelu, a to především jeho stejnosměrných charakteristik. Model je založen na jednoduchém schématu, jehož parametry jsou přizpůsobeny tak, aby výsledná charakteristika kopírovala naměřené hodnoty. Jsou představeny dva typy model. Jsou to jednoduchý model a komplexní model. Jednoduchý model je platný pouze pro fotovoltaické panely s konstantní šířkou PN přechodu (volitelné jsou pouze délka a množství těchto přechodů). Komplexní model umožňujeměnit také šířku PN přechodu. Jednoduchý model vykazuje lepší přesnost, která je typicky lepší než 5% zatímco komplexní model má přesnost typicky lepší jen 15% (pro osvětlení v rozsahu 20lx až 2000lx).
Abstract in different language: The paper presents a universal Spice model that can be used for modelling the photovoltaic panels (PV) – namely the DC characteristics. The model was built on simplified schematic and fitting its parameters to the measured data. There were developed two types of the models – the simple model and the full model. The simple model is valid only for PVs with constant width of the PN junction strip (only the number and length are scalable). The full model allows user to set also the PN junction’s width. The simple model exhibits better accuracy, typically better than 5 %, while the full model’s accuracy is typically lower than 15 % (for illumination in the range from 20 lx to 2000 lx).
Rights: © 2020 Electroscope
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r14c1c1.pdfPlný text405,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.