Title: Revenue management mobilních operátorů v České republice
Other Titles: Revenue management of mobile operators in Czech republic
Authors: Vdoviak, Marián
Pilař, Tomáš
Boček, Vojtěch
Citation: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2020, roč. 10, č. 2, s. 57-63.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/42381
ISSN: 1805-0603
Keywords: management;mobilní operátoři;příjmy
Keywords in different language: management;mobile operators;revenues
Abstract: Tento příspěvek se zaměřuje na oblast výnosů u mobilních operátorů podnikajících na území České republiky, které analyzuje jak z pohledu účetního, tak manažerského. Cílem příspěvku bylo zjistit, podle jakého účetního systému tito mobilní operátoři vykazují své výnosy (právní předpisy ČR versus Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS) a jakým způsobem se jejich výnosy vyvíjejí v časové ose posledních pěti účetních období. Na základě zjištěných dat lze u všech tří mobilních operátorů konstatovat konstantní vývoj tržeb ve všech sledovaných obdobích. Dále bylo cílem definovat hlavní rozdíly ve vykazování výnosů mezi účetním systémem vedeným dle právních předpisů ČR a IAS/IFRS, mezi které patří odlišnosti v okamžiku zúčtování výnosu, diskontace prvku financování, nutnost alokace slev a okamžité vykázání ztrátových smluv. Z pohledu revenue managementu došlo k návrhu unifikace produktových portfolií na B2B, B2C (hlasové služby, internet, televize, další zařízení) a identifikaci současných trendů – např. v nabídce rodinných produktových portfolií. Na základě provedeného desk research došlo ke zjištění, že v mezinárodním srovnání cenové úrovně mobilních služeb 36 zemí Organisation for Economic Co-Operation and Development se Česká republika dlouhodobě umísťuje na posledních pozicích a i přes postupné zlevňování služeb tyto pozice neopouští, neboť trh produktů a produktových portfolií okolních zemí zlevňuje rychleji.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_Vdoviak_Pilar_Bocek.pdfPlný text275,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.