Title: Hydrophobic and antibacterial properties of laser micromachined steel surfaces
Other Titles: Hydrofobní a antibakteriální vlastnosti povrchu oceli obráběné laserem
Authors: Syrovátka, Šimon
Martan, Jiří
Citation: SYROVÁTKA, Š., MARTAN, J. Hydrophobic and antibacterial properties of laser micromachined steel surfaces. In: METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Česká republika: TANGER Ltd., 2020. s. 794-799. ISBN 978-80-87294-97-0 , ISSN 2694-9296.
Issue Date: 2020
Publisher: TANGER Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85096806129
http://hdl.handle.net/11025/42663
ISBN: 978-80-87294-97-0
ISSN: 2694-9296
Keywords: pikosekundový laser;nerezová ocel AISI 316L;smáčivost;hydrofobie;antibakteriální vlastnosti
Keywords in different language: Picosecond laser;stainless steel AISI 316L;wettability;hydrophobicity;antibacterial properties
Abstract: Jednou z hlavních výhod ultrakrátkého laserového mikroobrábění je možnost výroby různých povrchových struktur rozlišných tvarů a rozměrů. Cílem tohoto článku bylo vyrobit hydrofobní povrchové struktury a studovat vztah mezi smáčivostí a antibakteriálními vlastnostmi těchto struktur. V experimentu byl použit pikosekundový laser s galvanometrickým skenerem pro výrobu několika typů povrchových struktur. Další částí experimentu bylo testování vyrobených povrchových struktur. Jejich smáčivost a antibakteriální vlastnosti byly testovány a analyzovány během několika měsíců. Na základě provedených testů bylo zjištěno, že výroba povrchových struktur změnila smáčivost testovaných vzorků (vzorky vykazovaly větší hydrofobii) a že tyto struktury ovlivňují bakteriální vlastnosti povrchu.
Abstract in different language: One of the main benefits of ultrashort laser micromachining is the possibility of preparing various surface structures, including a diversity of shapes and dimensions. The goal of this paper was to fabricate hydrophobic surface structures and to study coherency between the wettability and antibacterial properties of these structures for their further ways of application. The picosecond laser with a galvanometer scanner was used in the experiment for the fabrication of several types of surface structures. The next part of the experiment was testing of fabricated structures. Their wettability and antibacterial properties were tested and analyzed during several months. Tests showed that the fabrication of surface structures changed the wettability of the tested samples (the samples became more hydrophobic) and also showed that these structures affect their bacterial properties.
Rights: © TANGER Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MARTAN_metal2020_syrovatka_metal.pdf455,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD