Title: Kolovečští Hutterové a případ Josefa Grunda
Other Titles: The Koloveč Hutters and the case of Josef Grund
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Kolovečští Hutterové a případ Josefa Grunda. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. Sušice: Muzeum Šumavy Sušice, 2020. s. 377-390. ISBN 978-80-87235-12-6.
Issue Date: 2020
Publisher: Muzeum Šumavy Sušice
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42693
ISBN: 978-80-87235-12-6
Keywords: Koloveč;podnikání;holocaust;arizace
Keywords in different language: Koloveč;business;holocaust;arization
Abstract: Příspěvek se týká židovské podnikatelské rodiny Hutterů z Kolovče. Reflektuje jejich osudy před válkou, během okupace a po válce.
Abstract in different language: The article concerns the Jewish business family of the Hutters from Koloveč. It reflects their fate before the war, during the occupation and after the war.
Rights: Plný text není přístupný.
© Muzeum Šumavy Sušice
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hutter-OK.docx50,93 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD