Title: Osídlovací úřad a Fond národní obnovy v Bratislavě a jejich role v budování poválečného Slovenska
Other Titles: The Settlement Office and the National Renewal Fund in Bratislava and their role in building post-war Slovakia
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Osídlovací úřad a Fond národní obnovy v Bratislavě a jejich role v budování poválečného Slovenska. Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 2, s. 50-92. ISSN 0231-6722.
Issue Date: 2020
Publisher: Ministerstvo vnútra SR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42694
ISSN: 0231-6722
Keywords: osídlování;Slovensko;1945-1951;konfiskace;odsun;přesídlení
Keywords in different language: colonization;Slovakia;1945-1951;confiscation;transfer;relocation
Abstract: Článek se týká správního a organizačního vývoje dvou klíčových úřadů poválečného Slovenska. Věnuje se i jejich úloze v procesu osídlování Slovenska a správy konfiskovaného majetku.
Abstract in different language: The article deals with the administrative and organizational development of two key offices of post-war Slovakia. He also deals with their role in the process of settling Slovakia and managing confiscated property.
Rights: Plný text není přístupný.
© Ministerstvo vnútra SR
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OsÚ a FNO Bratislava po úpravách.docx127,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD