Title: Pozoruhodný životní příběh menšinového učitele a básníka Vojtěcha Elhoty
Other Titles: A remarkable life story of a minority teacher and poet Vojtěch Elhota
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Pozoruhodný životní příběh menšinového učitele a básníka Vojtěcha Elhoty. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie, 2020, roč. 20, č. Listopad, s. 61-70. ISSN 0862-3597.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeské muzeum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42695
ISSN: 0862-3597
Keywords: školství;menšiny;vztahy mezi Čechy a Němci;19. a 20. století;Plzeňsko
Keywords in different language: education;minorities;relations between the Czechs and the Germans;19th and 20th centuries;Pilsen region
Abstract: Článek se věnuje osobnosti menšinového učitele Vojtěcha Elhoty. Akcentuje nejen jeho pedagogické působení na menšinových školách v západních Čechách, ale jeho politickou a veřejnou angažovanost.
Abstract in different language: The article deals with the personality of the minority teacher Vojtěch Elhota. It emphasizes not only his pedagogical work at minority schools in Western Bohemia, but also his political and public involvement.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeské muzeum v Plzni
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Elhota-Řeháček-OK.doc131 kBMicrosoft WordView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD