Title: Being a happy midwife
Other Titles: Být šťastná porodní asistentka
Authors: Hendrych Lorenzová, Eva
Raisnerová, Irena
Citation: HENDRYCH LORENZOVÁ, Eva; RAISNEROVÁ, Irena. Being a happy midwife/Být šťastná porodní asistentka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 136 s. ISBN 978-80-261-0985-3.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia in Pilsen
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/42792
ISBN: 978-80-261-0986-0
978-80-261-0985-3 (printed book)
Keywords: porodní asistence;filosofie a autonomie profese;možnosti poskytované péče;kompetence v porodní asistenci;porodnice ve Vrchlabí;porod do vody;komunitní porodní asistence;týmová práce v porodní asistenci;emocionální aspekty profese porodní asistence;výzvy v porodní asistenci;být šťastná porodní asistentka
Keywords in different language: midwifery;philosophy and autonomy of the vocation;possibilities of care;competence in midwifery;hospital in Vrchlabí;water birth;community midwifery;teamwork in midwifery;emotional aspects of midwifery;challenges in midwifery;being a happy midwife
Abstract: Publikace Být šťastná porodní asistentka představuje, jaké to vlastně je být porodní asistentkou. Kapitoly publikace zahrnují popis proměny profese napříč historií až po současné výzvy moderní doby. Velký akcent je přitom dáván na problematiku komunitní péče a odhodlanost pracovat coby porodní asistentka podle svého srdce a přesvědčení. Proto jsou do publikace zařazeny dvě výjimečné kapitoly s tématikou porodnictví ve Vrchlabí a porody do vody. Závěr knihy je věnován výzvám současné doby a prognóze, kam se bude profese porodních asistentek ubírat v budoucnosti. Všechny kapitoly této publikace spojuje jedno, a sice touha pracovat svobodně podle svých kompetencí s plnou profesionální zodpovědností, tedy být šťastná porodní asistentka.
Abstract in different language: The publication Being a happy midwife describes the role of midwives. The first chapter explains the change of the vocation over time, from its very beginning to the challenges of modern times. The publication emphasises community midwifery, as well as the personal commitment that is closely related to this occupation. Therefore, the publication contains special chapters focused on midwifery practices in the hospital in Vrchlabí and on water births. The final chapter is devoted to the challenges of the present time and describes the development of midwifery in the future. All chapters have one common topic: Midwives’ desire to work freely according to their competencies and with full professional responsibility, and thus become happy midwives.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KOS)
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e-book.pdfPlný text2,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.